woensdag 13 april 2011

Dame en dienstbode (1666)

New York, Frick Collection / www.frick.org

Hoewel het verhaal van dit werk zonder omhaal is, zijn de psychologische implicaties complex. Twee thema’s zijn subtiel met elkaar verweven. Aan de ene kant zien we de elegante dame kijken naar de net aangekomen verzegelde brief, die een soort relatie suggereert met een verre geliefde. Aan de andere kant komt de versluierde relatie tussen de dame en haar meid tot uiting door heimelijke blikken en lichaamstaal.

De onzekerheid van de dame is subtiel bedekt door haar peinzende blik, waarvan de schilder niet toestaat dat wij die helemaal zien, haar geopende mond en het vragende gebaar van haar vingertoppen die zij net naar haar kin heeft gebracht. De blik van de meid, hoewel directer geportretteerd, valt desalniettemin niet te ontcijferen. Haar open mond vertelt ons niet wat ze niet heeft gezegd. Hoewel de eerbied van haar postuur haar in een ondersteunende, positieve rol lijkt te brengen. Hoeveel weet de dame van de boodschap die ze ontvangt? Komt die van dezelfde persoon als wie ze haar eigen brief schrijft? En is de meid misschien meer dan een boodschapster?

Juist wat schuilgaat achter de uitwisseling van woorden en blikken tussen de twee vrouwen, zoals de geopende brief zelf, lijkt een eeuwigheid te duren waarbij elke toeschouwer de uitwisseling kan uitleggen in het licht van zijn eigen behoeften en verwachtingen.

Bron:
www.essentialvermeer.com

Meer informatie schilderijen Vermeer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

TopOfBlogs