woensdag 13 april 2011

Vrouw met Weegschaal te zien in München

Vermeer schilderij Vrouw met weegschaalVermeers schilderij "Vrouw met weegschaal" is ter gelegenheid van de 175e verjaardag van museum "Alte Pinakotek" in München (D) tot 19 juni in München te zien. Dit schilderij is eigendom van de National Gallery in Washington.Meer informatie tentoonstelling Alte Pinakothek

Artikel Wereldomroep over schilderij "Vrouw met weegschaal"

Meer informatie schilderij "Vrouw met weegschaal"

Dame en dienstbode (1666)

New York, Frick Collection / www.frick.org

Hoewel het verhaal van dit werk zonder omhaal is, zijn de psychologische implicaties complex. Twee thema’s zijn subtiel met elkaar verweven. Aan de ene kant zien we de elegante dame kijken naar de net aangekomen verzegelde brief, die een soort relatie suggereert met een verre geliefde. Aan de andere kant komt de versluierde relatie tussen de dame en haar meid tot uiting door heimelijke blikken en lichaamstaal.

De onzekerheid van de dame is subtiel bedekt door haar peinzende blik, waarvan de schilder niet toestaat dat wij die helemaal zien, haar geopende mond en het vragende gebaar van haar vingertoppen die zij net naar haar kin heeft gebracht. De blik van de meid, hoewel directer geportretteerd, valt desalniettemin niet te ontcijferen. Haar open mond vertelt ons niet wat ze niet heeft gezegd. Hoewel de eerbied van haar postuur haar in een ondersteunende, positieve rol lijkt te brengen. Hoeveel weet de dame van de boodschap die ze ontvangt? Komt die van dezelfde persoon als wie ze haar eigen brief schrijft? En is de meid misschien meer dan een boodschapster?

Juist wat schuilgaat achter de uitwisseling van woorden en blikken tussen de twee vrouwen, zoals de geopende brief zelf, lijkt een eeuwigheid te duren waarbij elke toeschouwer de uitwisseling kan uitleggen in het licht van zijn eigen behoeften en verwachtingen.

Bron:
www.essentialvermeer.com

Meer informatie schilderijen Vermeer

maandag 11 april 2011

Schrijvend meisje/Schrijvende vrouw in het geel (1666)

Washington, National Gallery / www.nga.gov

Op dit olieverfschilderij zien we een meisje dat aan het schrijven was. Ze is onderbroken, dus kijkt zij voorzichtig op om te zien wat er aan de hand is. Ze draagt twaalf parels (tien aan haar ketting en twee oorbellen).

Veel van Vermeers schilderijen hebben hun setting in zijn eigen huis, dat hij erfde. Veel van de voorwerpen, zoals het kleed op tafel en de parelketting, komen terug in andere werken. Dit heeft geleid tot de speculatie dat de objecten van hem of zijn familieleden waren, en zelfs dat de onderwerpen van zijn schilderijen familie zijn.

Bron:
http://en.wikipedia.org

Meer informatie schilderijen Vermeer

zaterdag 9 april 2011

De Liefdesbrief (1666)

Amsterdam, Rijksmuseum / www.rijksmuseum.nl

Hier zien we vanuit het donker twee mensen in een huiselijke omgeving, maar Vermeer geeft het geheel een emotionele lading. Via de tegels gaat uw blik naar de musicerende vrouw met snaarinstrument. De meid met een brief verstoort haar bezigheid. Het ongelezen bericht brengt haar zichtbaar van haar stuk.

Hoewel de glimlach van de meid en het kalme zeegezicht op de achtergrond lijken te suggereren dat haar zorgen ongegrond zijn, blijft het verbazingwekkend dat een welvarende vrouw zo van slag raakt van een ongeopend epistel.

Het geheel benadrukt de wispelturigheid van de liefde. Vermeer creëerde hier een sterk contrast tussen de donkere voorgrond met het verfomfaaide muziekboek en de lichte ruimte met de vrouwen op de achtergrond.

Tentoonstelling Liefdesboodschappen in Delft

Het schilderij "De Liefdesbrief", wordt in detail uitgelegd in de leuke tentoonstelling "Liefdesboodschappen van Vermeer" in het Vermeer Centrum in Delft. Het Vermeer Centrum schrijft:

"Veel doeken van de Delftse schilder Johannes Vermeer gaan over de liefde. De ene keer is dat overduidelijk, de andere keer verwijst hij er onopvallend naar door bepaalde voorwerpen of details te schilderen. Zijn tijdgenoten kenden de betekenissen van deze symbolen, maar vandaag de dag weet niet elke toeschouwer waar deze voor staan.

Deze voorwerpen en details, voorzien van duidelijke teksten, zijn in de tentoonstelling ‘De liefdesboodschappen van Vermeer’ op de tweede verdieping van het Vermeer Centrum te zien. Zo raakt de bezoeker ingevoerd in de symbolen die Vermeer in zijn schilderijen gebruikte. Naast de romantische liefde, komen ook de verleidende liefde, de betaalde liefde en de onbereikbare liefde aan bod."


Bronnen:
www.wikipedia.nl

www.vermeerdelft.nl

Meer informatie schilderijen Vermeer

vrijdag 8 april 2011

Meisje met de rode hoed (1665)

Vermeer schilderij Meisje met de rode hoedWashington, National Gallery / www.nga.gov

Dit werk verschilt drastisch van al Vermeers andere werken. Zelfs naar zijn standaarden is het klein. Het is, zover we weten, Vermeers enige werk geschilderd op hout. En het belangrijkst: zijn directheid en intimiteit contrasteren scherp met de meditatieve stemming van zijn andere schilderijen.

Ondanks zijn beperkte afmetingen, heeft de grote schaal van het meisje veel effect. Ze communiceert als het ware direct met de toeschouwer. Haar open blik en licht geopende mond geven een gevoel van spontaniteit. Het rood van de hoed en het blauw van de kleren contrasteren sterk met de achtergrond. Vermeer behield de warmte in de kleding door het blauw te verven op een roodbruine achtergrond. De subtiel geaccentueerde ogen en mond van het meisje verlevendigen haar gelaatsuitdrukking.

Bronnen:
http://artchive.com


Meer informatie schilderijen Vermeer

donderdag 7 april 2011

De luitspeler/gitaarspeelster bij het venster (1664)

New York, Metropolitan Museum of Art / www.metmuseum.org

Het jonge meisje op het schilderij is een lid van de bourgeoisie. Dit is te zien aan haar haarstijl, jurk en parelketting. In de 17e eeuw waren parels een erg belangrijk symbool voor status. De expressie op het gezicht van het jonge meisje is een beetje ongewoon voor een werk van Vermeer omdat Vermeer de emoties overbracht op een wat meer gesluierde wijze.

Bronnen:
1. www.wikipedia.nl
2. www.essentialvermeer.com

Meer informatie schilderijen Vermeer
TopOfBlogs