vrijdag 22 maart 2013

New edition Essential Vermeer Newsletter

Essentialvermeer.com has published newsletter 32:

View Essential Vermeer newsletter Nr. 32

In this issue Jonathan Janson writes about the World Tour of the famous "Girl with a Pearl Earring" painting along with other updates on worldwide exhibitions showing work of Johannes Vermeer.

In June the Girl with the Pearl Earring will arrive in America!

Source: www.essentialvermeer.com / March 2013

zaterdag 9 maart 2013

Jaartallen en weetjes Johannes Vermeer

Hieronder een paar interessante weetjes en jaartallen uit het leven van Johannes Vermeer:

14 februari 1411:
Aan de Voldersgracht wordt het Oude Manhuys onder de naam St. Christoffelgasthuis gesticht. De daarbij behorende kapel werd na 1572 gebruikt voor andere doeleinden totdat deze in 1661 werd verbouwd voor het schildersgilde St. Lucasgilde.

24 januari 1676:
Catharina Bolnes, de weduwe van Vermeer vertelt de notaris dat zij “de schilderkunst” aan haar moeder, Maria Thins, heeft geschonken als dank voor de jarenlange steun en ondersteuning voor het gezin Vermeer. Zij probeerde het schilderij dat Vermeer zo lief moet hebben gehad, buiten het op komst zijnde faillissement te houden.

29 januari 1676:
Anthony van Leeuwenhoek, door de burgemeesteren van Delft aangewezen als executeur testamentair, maakt een complete boedelinventarisatie op van het woonhuis van wijlen Johannes Vermeer. Dit als opmaak van de verkoop van alle spullen van Vermeer om schuldeisers te betalen.

Bron: Vermeer Centrum Delft
TopOfBlogs