vrijdag 28 januari 2011

Diana en haar Nimfen (1654)

Den Haag, Mauritshuis / www.mauritshuis.nl

Diana en haar nimfen is een vroeg werk van Vermeer, waarin de schilder duidelijk toont dat het oorspronkelijk zijn ambitie was historieschilder te worden. Op het schilderij zijn Diana en haar nimfen afgebeeld. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was op schilderijen van Diana met nimfen is iedereen op dit schilderij gekleed. Voor het schilderij is ook geen literaire bron. In 1999 werd het schilderij onderzocht en gerestaureerd.

Omstreeks 1866 werd het schilderij voor 175 gulden aan Neville Davison Goldsmid verkocht. Op 4 mei 1876, één jaar na Goldsmids dood, werd het schilderij in Parijs aan de Nederlandse staat verkocht. Het schilderij werd als een werk van Nicolaes Maes verkocht voor tienduizend gulden. De aankoper, Victor de Stuers, vond dit bedrag aan de hoge kant. Het schilderij werd aan de collectie van het Mauritshuis toegevoegd.

In 1885 werd er voor het eerst getwijfeld aan de schilder. Rond 1900 was nog steeds onduidelijk of het schilderij een werk van Maes, Johannes Vermeer of Johan Vermeer uit Utrecht was.

In 1901 bezocht Abraham Bredius, samen met Willem Martin, kunsthandel Forbes & Paterson in Londen. In deze kunsthandel hing Christus in het huis van Martha en Maria. De stijl van dit schilderij kwam sterk overeen met die van Diana en haar Nimfen, maar ook met de stijl van De Koppelaarster. Sindsdien wordt het schilderij Diana en haar Nimfen tot het oeuvre van Johannes Vermeer gerekend.

Bronnen:
www.wikipedia.nl

www.vermeerdelft.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

TopOfBlogs